Laboratorinių tyrimų paslaugos

Kategorijos:Partneriai

Glaudus bendradarbiavimas su tarptautinėmis laboratorijomis leido įmonei Mikros Makros išplėsti savo veiklos sritis. Nuo šio galime pasiūlyti atlikti šiuos tyrimus:

Riebalų rūgščių nustatymas augaliniuose riebaluose  (dujų-skysčių chromatografijos metodas)
Eterinių aliejų enantiomerų sudeties nustatymas (dujų-skysčių chromatografijos metodas)
Gamtinių ir sintetinių polimerų sudėties ir kokybės analizė (Termogravimetrijos ir diferencinės skenuojančios kalorimetrijos metodai)
Elementų pasiskirtymo analizė mikroobjekuose (elekroninės mikroskopijos metodas ir energijos dispersijos spektroskopija)
Veikliosios medžiagos pasisikirstymo analizė tabletėje (IR-spektroskopija)
Medžiagų ir gaminių (tame tarpe ir sudėtingos konfiguracijos medžiagų) mikrobiologinė analizė (antibakterinės apsaugos tyrimas, naudojant biocidinius priedus)
Biodujų išeigos analizė jo gavybos iš skirtingų žaliavų metu
Rekomendacijų skirtų nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumui pagerinti kūrimas
( paremtas azoto ir fosforo pašalinimo iš nuotekų proceso optizavimu)

Užsakovą konsultuojame ir pateikiame atliktų darbų ataskaitas.