Vėjo potencialo nustatymas – TR6 gairė

Kategorijos:Inovacijos

Techninę gairę TR6, paskelbė Vokietijos “Vėjo energijos ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių asociacija” Joje aprašomas procesas, kuriuo siekiama nustatyti vėjo potencialą ir energijos išeigą vietose kur bus įrengiamos vėjo turbinos. Gairėje TR6 aprašomi uždaviniai kokybiškiems vėjo matavimams atlikti su vėjo matavimo bokštais, taip pat su SODAR ir LIDAR prietaisais. Nuolatiniai vėjo greičio ir krypties matavimai perduodami nuotolinio stebėjimo sistemomis. TR6 gairė taip pat apibrėžia kriterijus, duomenų kokybei. Reguliariai tikrinamas duomenų vientisumas ir patikimumas. Ši gairė dažniausiai taikoma Vokietijoje.

TR6 gaire vadovaujasi ir UAB Mikros Makros specialistai.