trp

FMS TotalPrep®

Prekės aprašymas

TotalPrep® tai sistema atliekanti tris mėginio paruošimo etapus vieno, automatizuoto proceso metu. Ši sistema yra pajėgi atlikti 8 mėginių ekstrakciją, valymą bei  koncentravimą tuo pačiu metu ir greičiau negu per dvi valandas. Prietaisas yra programuojamas intuityvaus, lietimui jautraus ekrano pagalba, o visi metodai saugomi SD atminties kortelėje. Programavimo galimybė leidžia naudotojui atlikti ir tik vieną iš paruošimo etapų pasirinktinai – ekstrakciją, valyma ar koncentravimą.

Mėginio paruošimas – nereikalaujantis priežiūros
Įneškite mėginį į ekstrakcijos kamerą arba, skystų mėginių atveju, į kasetę, įtaisykite valymo kolonėles ir paspauskite “Paleisti“. Sistema automatiškai atliks visą mėginio paruošimo procesą ir galutinė frakcija bus paruošta analizei dujų chromatrografijos, skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodais.

Daug pavyzdžių per viena diena
TotalPrep® sistema geba atlikti net 8 mėginių ekstrakcijas tuo pačiu metu, tai laboratorijai leidžia paruošti iki 24 mėginių per dieną.

Palaikomi EPA (Environmental Protection Agency) metodai:
Metodas 3545A – pusiau lakios medžiagos, fosforo organiai pesticidai, organiniai chloro pesticidai, chlorinti herbicidai, polichlorinti bifenilai (PCB), polichlorintieji dibenzodioksinai ir furanai (PCDD ir PCDF) ir naftos angliavandeniliai.
Metodas 1613 – Dioksinai ir furanai
Metodas 1668 – Koherentiniai chlorintų bifenilų junginiai
Metodas SW-846 – Kietosios atliekos

Gamintojas: FMS, Inc (Fluid Management Systems), JAV.