Mėginių paruošimo sistemos

Patvarių organinių teršalų – pesticidų, dioksinų, furanų, polichlorintų bifenilų, o taip pat ir vaistinių bei narkotinių mėginių paruošimo sistemos.